• Torbjörn jonsson reklam
 • Torbjörn jonsson reklam
 • Torbjörn jonsson reklam

Referenser

Här kan Du se en del av vår kundlista. En detaljerad referensförteckning kan fås mot begäran.

 • Draftit AB - säljstöd, utbildning, mentorskap
 • SABO/Bofast - prenumerationskampanj
 • Recruitment International AB - presentationsfolder, utställningsmaterial
 • Arbetsmiljöverket - målgruppsurval, registeranalys (prenumeranter)
 • Fastighetsmäklarförbundet - tidningar/annonser
 • Egmont Tidskrifter AB - utbildning, målgruppsurval, säljstöd, mentorskap
 • Sydsvenska Dagbladet - utbildning, säljstöd
 • Allt Om Vetenskap - försäljningskampanj, målgruppsurval
 • Client Consulting, Hallsberg - utbildning, försäljningskampanj DM/TM
 • NXT STHLM Marketing AB - DM/TM-kampanj
 • Barkmans Affärsutveckling AB - målgruppsuttag, försäljningskampanj

Fyll i intresseformuläret om du vill ha hjälp med Referenser.