• Torbjörn jonsson reklam
  • Torbjörn jonsson reklam
  • Torbjörn jonsson reklam

Pressmeddelanden

Affärsutveckling Öresund

När du vill nå ut till dagspress eller specialpress, gäller det att kunna intressera tidningsredaktionerna på ett övertygande sätt.

Vi ser till att lyfta fram sådant som har allmänt läsvärde och sådant som har direkt nyhetsvärde. Vårt kontaktnät med svenska redaktioner möjliggör att pressmeddelanden kommer fram till rätt mottagare.

Fyll i intresseformuläret om du vill ha hjälp med pressmeddelanden.