• Torbjörn jonsson reklam
  • Torbjörn jonsson reklam
  • Torbjörn jonsson reklam

Målgruppsurval

Affärsutveckling Öresund

Vi har satsat extra kraft på att ta fram verktyg som möjliggör effektiv distribution av din information. Vill du nå ut till nya kunder tar vi fram exempel på tänkbara kundämnen som liknar de du redan har.

Sådana målgruppsurval omfattar både konsulttid och kostnad för adressproduktion. Hos oss får du valuta för pengarna!

Fyll i intresseformuläret om du vill ha hjälp med kunddatabasanalys eller målgruppsurval